Ciocie bliskie sercu

W naszym żłobku dużą uwagę zwracamy na dobór kadry. Rekrutujemy osoby, dla których ważne są wartości takie jak empatia, szacunek wobec dziecka jako człowieka, który może czegoś w tym momencie nie chcieć, czegoś odmówić.

Serduszkowe Panie i Panowie nazywane są przez dzieci Ciociami/Wujkami.

Systematycznie szkolimy się rozwijając wiedzę z zakresu Porozumienia bez Przemocy, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, czy Treningu Kreatywnego Wczesnego Rozwoju TM.