Rozwijanki, czyli jak pracujemy

Jak pracujemy?

sztuka

Podejmowanie aktywności plastycznych ma na celu działanie, zanurzanie się w czynność twórczą, a niekoniecznie wytwór końcowy.

muzyka

Muzyka jest nieodłącznym elementem każdego dnia. Wplatanie aktywności logorytmicznych i rytmizacyjnych. Rozwijanie poczucia rytmu, różnicowanie dźwięków - to wszystko zaczyna się już dziś!

ruch

Zabawy ruchowe zorientowane na naukę sprawności motorycznych, wczesne wspomaganie rozwoju, budowanie poczucia sprawstwa w kontekście elementarnym.

rozwój mowy

Stymulowanie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne, logorytmiczne. Zajęcia Sensoplastyki wspierają rozwój zmysłów oraz wpływają na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni).

zabawy logiczne

Na kształtowanie kompetencji matematycznych nigdy nie jest za wcześnie. Zauważanie ciągów przyczynowo-skutkowych, logicznych, określanie wielkości, wysokości, wskazywanie czego jest więcej, rozpoznawanie figur. To wszystko matematyka. W wersji mini.

zabawa na dworze

(dla Krakowian - na polu)

Spacer i ruch na świeżym powietrzu jest istotnym elementem dnia w Serduszku. Unikamy pobytu na dworze podczas smogu i deszczu. W pozostałe dni, niezależnie od pory roku chcemy wychodzić na zewnątrz.

dogoterapia

Przełamywanie lęku, budowanie poczucia sprawstwa. Terapeutyczne działanie odpowiednio wyszkolonego psa, który jest prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Dogoterapia wpływa korzystnie na sferę biopsychospołeczną człowieka, pozwala na usprawnianie rozwoju: ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

nauka pływania

Dlaczego warto rozpocząć przygodę z basenem? Jakie korzyści czerpie maluch z przebywania w wodzie? Na te pytania odpowiedzą instruktorzy ze współpracującej z nami szkoły pływania Delfinteam! Zadzwoń, zapytaj.

drzemka

Drzemka jest stałym elementem dnia we wszystkich grupach wiekowych. Zależnie od potrzeb dziecka, ustalana jest z rodzicami pora spania w żłobku. O jej długości decydują dzieci, nie wybudzamy z drzemki. Sposób usypiania jest indywidualny w toku pobytu w grupie może ewaluować, stopniowo przechodząc do samodzielnego zasypiania. Nie stosujemy metody Ferbera.