os. 2 Pułku Lotniczego 1

MALUSZKI

os. 2 Pułku Lotniczego 1

Pierwszy etap przygody poza domem. Dzieci od 12 do 18 miesiąca stawiają tu swoje pierwsze kroczki, są tulone, a także noszone. Umożliwiamy podejmowanie prób jedzenia samodzielnego, doceniamy załozenia metody BLW (Bobas Lubi Wybór). 

Sala Maluszków


Tutaj swój dzień spędza 10 Maluszków od 12 do 18 miesiąca. Mała grupa pozwala na bezpieczną i harmonijną naukę zabawy z innymi dziećmi. Posiłki spożywane są w wysokich krzesełkach. Zajęcia realizowane w relacji opiekun - dziecko. Pozwala to na dokładne wskazanie potrzeb lub deficytów rozwojowych, ukierunkowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, czy monitorowanie postępów. Najcenniejszy czas to jednak pora tulasków, turlikanek i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych małego dziecka.

ŚREDNIACZKI

os. 2 Pułku Lotniczego 1

Z każdym miesiącem dziecko zmienia się nabywając nowych umiejetności i kompetencji. Średniaczki uczą się rozpoznawać pory dnia w odniesieniu do przyjętego planu. Zajęcia zorganizowane zaczynają mieć formę powtarzalnych spotkać grupowych.

Średniaczki w akcji!


Wesołe hopsanki, zabawa i ruch 20 dzieci w wieku od 18 do 24 miesiąca dzieją się w sali średniaczków. Bezpośredni dostęp do łazienki pozwala na naukę nabywania poprawnych nawyków higienicznych, a dzieci, które posiadły już w domu tajniki korzystania z nocnika, mogą tę sztukę kontynuować w żłobku. Posiłki spozywane są przy niskich stolikach lub w wysokich krzesełkach. Do dyspozycji Serduszek są zabawki ukierunkowane na rozwój różnych obszarów rozwojowych - poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego.

STARSZAKI

os. 2 Pułku Lotniczego 1

Dzieci powyżej 24 miesiąca spróbują nauczyć się zasad zabawy w grupie oraz świadomego udziału w zajęciach. Wiele ciekawych zabaw tematycznych zbliży je do rzeczywistości przedszkolnej zapewniając wsparci i bliskość każdego dnia. 

Sala przedprzedszkolna


19 starszaków bacznie przygotowuje się do roli przedszkolaków. Zajęcia zorganizowane odbywają się o stałych porach, a zabawa swobodna zaczyna mieć już formę dialogów, działań wyobrażonych, przeniesienia odczuć i emocji na figurki, maskotki. Posiłki spożywane są przy małych stolikach, a zawartość talerzy co raz częściej trafia wprost do buzi. Pracujemy nad samodzielnością podczas mycia rąk i zębów, a także nad treningiem czystości. Wspieramy domowe działania wobec odpieluchowania, zachęcamy do prób samodzielnego rozbierania i ubierania się. Dostępność łazienki wspiera również poczucie samodzielności podczas podstawowych czynności dnia codziennego.